Egy dinamikusan fejlődő sportágat fogok bemutatni, melynek a személyiséget pozitívan formáló hatásához kétség sem férhet.

”A sport eszközével lehetséges a felnövekvő embert szolgálni és hozzásegíteni ahhoz, hogy megtalálja önmagát.”

Az akrobatikus torna jelentősége

Egy sportág értékét meghatározza, hogy mennyire járul hozzá a test és a szellem harmonikus fejlődéséhez, a személyiség kedvező irányba történő alakulásához.

Meghatározó követelmény, hogy a teljesítmény szubjektív, vagy objektív módon mérhető legyen, lehessen összehasonlítási alapot találni a versenyeredmények eldöntésénél. Ezen kritériumoknak az akrobatikus torna maximálisan eleget tesz. Mozgásanyagának megfelelő alkalmazásával igen sokoldalú, az egész szervezetre kiterjedő hatás érhető el. Tartásos és mozgásos elemeiből rengeteg olyan gyakorlat állítható össze, mely döntően bizonyos testrészek, izomcsoportok célorientált, speciális foglalkoztatására alkalmas. Ezen pozitív tulajdonságok mellett még döntő tényező, hogy az akrobatikus torna egyszerűbb mozgásanyagának oktatásához, gyakoroltatásához nem szükségesek különböző drága, speciális sporteszközök és létesítmények. Igen kis helyen, szinte minden felszerelés nélkül, teremben vagy szabadban egyaránt gyakoroltatható. A sportág egyszerűbb tartásos és mozgásos elemei mindenkor, az iskolai testnevelésben alkalmazott testgyakorlatok markáns, a tanulók részéről kedvelt, szívesen végzett mozgásformái közé tartoznak (pl. talicskázás, vidd a hátadon a társad, stb).

Az akrobatikus torna rövid ismertetése

A sportakrobatika versenyszámait a következő kategóriákba sorolhatjuk.

  • páros versenyszámok: női páros, férfi páros és vegyes páros
  • csoportos versenyszámok: női hármas és férfi négyes

Jelenleg hét korcsoportban mérhetik össze tudásukat a versenyzők.

KorosztályKorcsoport
Újonc   Újonc II. – Újonc I.
GyermekGyermek II. – Gyermek I. School Class
Serdülő (Age Group)Serdülő II. – Serdülő I.
Ifjúsági (Junior)Ifjúsági I. (12-18) – Ifjúsági II. (13-19)
Felnőtt (Senior)Felnőtt I.

A társas egységeknek (korcsoporttól függően) három különböző – statikus, dinamikus és kombinált – gyakorlatot kell egy speciális 12 x 12 méteres talajterületen bemutatni a versenyeken. A gyakorlatokat zenére koreografáltan kell végrehajtani.

Az értékelésnek több oldala is van. Értékelik a technikai végrehajtást és szintén minősítik a bemutatás művészi hatását. Ezekből összesítve kerül értékelésre az adott egység.

A sportág a személyiséget komplex módon fejleszti. Előtérbe kerül az egymásrautaltság, az egymás iránt érzett felelősség, a csapatszellem, bátorság.

Jellemformáló hatását a következőkben foglalhatnánk össze: törekedj a tökéletes végrehajtásra, precíz, esztétikus kivitelezésre, minimalizáld a hibázási lehetőséget. Közösségi nevelő hatása összehasonlíthatatlanul hatékonyabb a csapatsportágaknál, nem beszélve az egyéni sportágakról.

Együtt, egymásért kell egymással sikeresen együttműködni (lényegében egy kapcsolathoz lehet hasonlítani).

Nézzük, melyek azok a tulajdonságok, melyeket a többi sportágnál is hatékonyabban fejleszt ez a rendkívül látványos sportág.

merészség rendkívül fontos. Merészségen én az előre megtervezett célhoz vezető úton a betervezett kockázatot és az ennek legyőzésére magunkban és társainkban létrehozott kitartást értem, melyben nagy segítség a tisztánlátás.

tisztelet alapvető jelentőségű az akrobatikus tornában, hiszen emberekkel dolgozunk és nem szerekkel. Fogadjuk el a különbözőséget, az egyediséget, a másságot. Tiszteljük magunkat és másokat is tisztelni fogunk.

bátorság az egyik legfontosabb tulajdonság a sportakrobatikában, akár alul van az ember, akár a gúla tetején. A fejlődéshez, az előrelépéshez elengedhetetlenül fontos a bátorság.

csapatszellemet meg kell még említeni. Hinni, megbízni másokban és önmagunkban. E nélkül sportágunk űzése hosszú távon gyakorlatilag nem lehetséges. Fontos, hogy együtt vagyunk ügyesek és a hibákat is együtt követjük el. Aki ezt az alaptézist nem tudja magáévá tenni, megtanulni (a másikat hibáztatja, vagy éppen felvállalja a hibát), annak folyamatosan gondjai lesznek.

Az empátia az a tulajdonság, amit igényel és nagyon hatékonyan fejleszt is a sportág. Érezni kell, hogy a másik mit fog tenni. Bele kell képzelni magamat a másik helyzetébe, hogy segíteni tudjak neki a precíz végrehajtásban.

bizalom az a tulajdonság, ami a sportágat a sportágak között is piedesztálra emeli. Olyan mértékben szükséges megbízni a partnerben, ami kevés másik sportág jellemzője ilyen magas szinten. Extrém esetben az egészségét, az életét bízza rám a partnerem. Erre a bizalomra rá kell szolgálni, azt ki kell érdemelni sok-sok munkával. Ez alakíthat ki igazán szoros köteléket az egység tagjai között, ami akár egy életen át tartó barátsággá is alakulhat.